Privatumo politika

UAB Bene Trucks Lietuva (toliau – „mes“ arba „Duomenų valdytojas“) rūpinasi jūsų privatumu. Šia privatumo politika (toliau – “Privatumo politika”) mes siekiame išsamiai paaiškinti, kaip mes savo veikloje tvarkome jūsų asmens duomenis, nepriklausomai nuo to, ar juos pateikėte asmeniškai, ar gavome automatizuotų procesų pagalba, viešuose šaltiniuose, socialiniuose tinkluose ar kaip kitaip.
Bendra informacija

Duomenų valdytojo rekvizitai:
UAB Bene Trucks Lietuva
Juridinio asmens kodas: 302708289
Adresas: Lentvario g. 16, Vilnius
El. paštas: info@benetrucks.lt

Kaip mes renkame informaciją apie jus?
Jūsų asmens duomenys, t.y. bet kokia informacija apie jus, kuri mums leidžia jus atpažinti, yra gaunama įvairias būdais:
– jūs galite pateikti informaciją (asmens duomenis) patys (pavyzdžiui teikdami užklausą per svetainės “Autoparko keitimo formą” arba “Atsarginių dalių paklausimo formą”, dalyvaudami apklausose, pateikiate pretenzijas ir prašymus, skambindami mums, užsisakydami naujienlaiškį, ar kitais būdais patys susiekdami su mumis);
– informacija apie jus gali būti renkama automatiškai (jums lankantis mūsų svetainėje (slapukų ir panašių technologijų pagalba), lankantis mūsų socialinėse paskyrose Facebook, Linkedin), darote viešus įrašus socialinių tinklų platformose, kurias mes sekame; lankotės mūsų biure arba automobilių stovėjimo aikštelėse, kurios yra stebimos vaizdo kamerų pagalba.
– kiek tai yra leidžiama pagal galiojančius teisės aktus, mes galime gauti informaciją apie jus iš trečiųjų šalių. Tai gali būti informacija pateikiama skaitmeninio marketingo paslaugų bendrovės, kuri teikia mūsų svetainės priežiūros paslaugas, mūsų klientų juridinių asmenų, kai jūs esate šių juridinių asmenų atstovas, mūsų partneriai, su kuriais bendradarbiaujame teikdami paslaugas Jums, kitų mūsų įmonių grupės narių.

Mes galime gautą informaciją apie jus iš jūsų pačių, viešųjų ir komercinių šaltinių susieti ją su kita informacija, kurią gauname iš jūsų arba apie jus.

Mes galime rinkti informaciją apie jus ir kitais atvejais, kurie nėra aptarti šiose privatumo taisyklėse. Jei taip atsitiktų, mes jus papildomai informuosime.

Kokią informaciją (asmens duomenis) apie jus mes tvarkome, kokiu pagrindu ir kokiu tikslu?
Nors ir stengiamės rinkti kuo mažiau informacijos apie jus, savo veiklai vykdyti ir tikslams pasiekti, mes renkame šioje lentelėje nurodytą informaciją:
Tikslas Teisinis pagrindas (-ai) Asmens duomenys
Paslaugų teikimas, dalykinių santykių palaikymas
Sutarties su jumis vykdymas
Teisės aktų reikalavimų vykdymas. Vardas, pavardė, telefonas, elektroninis paštas, adresas, transporto priemonės valstybinis numeris, mokėjimo informacija, kita informacija, kuri gali būti reikalinga paslaugų suteikimo metu.
Pirkimo–pardavimo, nuomos ir kitų sutarčių sudarymas ir vykdymas Sutarties vykdymas
Teisės aktų reikalavimų vykdymas Vardas, pavardė, asmens kodas, telefonas, adresas, banko sąskaita, telefonas, el. paštas.
Atsakymas į Jūsų prašymus ir užklausimus, pateikiamus per svetainėje esančias formas
Ši informacija jums teikiama dėl to, kad turime teisėtą interesą suteikti tikslią informaciją apie savo teikiamas paslaugas ir turimas transporto priemones, bei automobilių dalis Siekdami atsakyti į jūsų paklausimus, pateikiamus per sveteinėje esančias formas, telefonu, elektroniniu paštu, socialinių tinklų aplinkoje ir kitais būdais galime paprašyti jūsų telefono, el. pašto adreso, vardo, pavardės, konkrečios transporto priemonės duomenų.
Turto ir asmenų saugumo užtikrinimas (vaizdo stebėsena, Teisėtas interesas – turto ir asmenų saugumo užtikrinimas Vaizdo duomenys
Rinkodaros tikslu*, pvz., pateikti individualiai pritaikytus reklaminius skelbimus ir siųsti pranešimus apie akcijas, įvertinti ir analizuoti savo rinką, klientus, produktus ir paslaugas (įskaitant ir jūsų nuomonės apie paslaugas rinkimą bei klientų apklausų organizavimą).
Šiuo tikslu tvarkome jūsų asmens duomenis turėdami teisinį interesą informuoti apie pastebėtus trūkumus/gedimus ir kitas savo paslaugas, renginius, naujienas ir kitą aktualią informaciją.
Jūsų sutikimas. Vardas, pavardė, telefonas, elektroninis paštas, socialinių tinklų paskyrų duomenys.
Sužinoti, kaip žmonės naudoja mūsų teikiamas internetines paslaugas, kad galėtume jas pagerinti ir kurti naują turinį, produktus bei paslaugas.
Šiuo tikslu tvarkome jūsų asmens duomenis turėdami teisinį interesą stebėti savo teikiamų paslaugų kokybę, kurti ir gerinti savo teikiamą svetainės turinį, užtikrinti svetainės saugumą. IP adresas, operacinės sistemos versija ir įrenginio, kurį naudojate turiniui pasiekti, parametrai, jūsų sesijos naudojimo laikas ir trukmė, ir bet kokia informacija, saugoma slapukuose, kuriuos nustatėme jūsų įrenginyje, įrenginio GPS signalas arba informacija apie artimiausius „WiFi“ prieigos taškus bei mobiliojo ryšio bokštus, kuri gali būti perduota mums jums naudojantis mūsų svetainės turiniu.
Ginti savo interesus teisme ar kitoje institucijoje Teisės aktų reikalavimų vykdymas.
Teisinis interesas – gintis nuo pareikštų ieškinių ir pretenzijų. Priklausomai nuo pareikšto ieškinio ar pretenzijos, šiuo tikslu gali būti tvarkomi visi mūsų turimi jūsų asmens duomenys, išvardinti šiose privatumo taisyklėse.

*Informuojame, kad mes turime teisę savo esamiems klientams siųsti reklaminę informaciją elektroniniu paštu apie kitus panašius savo produktus ar paslaugas, o jūs turite teisę dabar, arba bet kuriuo metu vėliau atsisakyti gauti mūsų siunčiamą tiesioginės rinkodaros turinį pranešdami mums savo apsisprendimą el. paštu info@benetrucks.lt arba pasinaudodami atsisakymo nuoroda pačiame naujienlaiškyje.
Tais atvejais, kai negalėsime remtis vienu iš šioje lentelėje pateikiamų teisinių pagrindų, mes prašysime jūsų sutikimo prieš pradėdami tvarkyti jūsų asmens duomenis. (Tokie atvejai, bus aiškūs iš aplinkybių ir konteksto).
Tais atvejais, kai tvarkysime jūsų asmens duomenis kitais tikslais negu nurodyta šiose taisyklėse, mes jus apie tai informuosime pateikdami atskirą pranešimą.
Kam perduodame jūsų asmens duomenis?
Mes galime perduoti jūsų asmens duomenis:
– Lietuvoje veikiančioms kredito ir kitoms finansų įstaigoms;
– Lietuvoje veikiančioms draudimo, perdraudimo paslaugas teikiančioms įmonėms;
– Valstybinės, savivaldybės ir teisėsaugos institucijos;
– VĮ Registrų centras;
– Kitiems atsakingai parinktiems mūsų verslo partneriams: UAB “Baltneta komunikacijos”, UAB “Apsaugos komanda”, UAB “Verticus”, UAB “Pagautė”. Šių įmonių galimybė naudoti jūsų informaciją yra ribota, jos negali šios informacijos naudoti kitais nei paslaugų teikimo mums tikslais;
– Kitoms šalims, kai to reikalaujama pagal įstatymus arba tai yra būtina siekiant apsaugoti mūsų teisėtus interesus: valdžios institucijoms, ikiteisminio tyrimo pareigūnams, teismams ir pan.

Norint gauti mūsų verslo partnerių tiesioginės rinkodaros pasiūlymus, jūsų bus paprašyta atskiro sutikimo.
Į kokias šalis yra perduodami jūsų asmens duomenys?
Kartais mums gali tekti perduoti jūsų asmens duomenis į kitas šalis, kuriose gali būti taikoma žemesnio lygio duomenų apsaugos politika. Tokiais atvejais mes darytume viską, kas nuo mūsų priklauso, kad užtikrintume perduodamų asmens duomenų saugumą ir pasirūpintume, kad būtų taikoma viena iš šių saugumo priemonių:
– Su duomenų gavėju pasirašoma sutartis būtų paremta Europos Komisijos patvirtintomis Standartinėmis sutarčių sąlygomis.
– Duomenų gavėjas būtų įsikūręs šalyje, kuri būti pripažinta Europos Komisijos, kaip taikanti adekvačius duomenų apsaugos standartus.
– Leidimas iš Duomenų apsaugos inspekcijos.
Ką darome, kad apsaugotume jūsų informaciją?
Įdiegėme protingas bei atitinkamas fizines ir technines priemones, kad apsaugotume informaciją, kurią renkame savo veiklos vykdymo tikslais. Tačiau nepamirškite, kad, nors ir imamės tinkamų veiksmų jūsų informacijai apsaugoti, nė viena svetainė, internetu atliekama operacija, kompiuterių sistema ar belaidis ryšys nėra visiškai saugūs.
Kiek laiko saugosime Jūsų asmens duomenis?
Jūsų asmens duomenis saugosime tiek, kiek reikia nustatytam tikslui pasiekti. Pasiekus nustatytą tikslą, jūsų asmens duomenys ištrinami, išskyrus tuos atvejus, kai teisės aktai įpareigoja mus saugoti informaciją mokestiniais tikslais arba duomenys gali būti reikalingi ikiteisminiam tyrimui atlikti, tačiau bet kokiu atveju saugojimo laikotarpis bus neilgesnis negu 10 metų. Pasibaigus šiam terminui, duomenys bus ištrinami taip, kad jų negalima būtų atgaminti.

Paprastai asmens duomenys saugomi tokiais terminais:
Asmens duomenys Saugojimo laikotarpis
Apmokėjimo ir pirkimo-pardavimo bei kitose sutartyse esantys duomenys 10 metų po mokėjimo operacijos
Rinkodarai naudojami asmens duomenys Kol esate mūsų aktyvus klientas ir dar 2 metai po paskutinio Jūsų aktyvaus dalykinio bendradarbiavimo su mumis, įskaitant ir paiešką mūsų svetainėje.
IT sistemų įrašai (logai) Bent jau vienerius metus
Analitikos duomenys Paprastai šie duomenys yra renkami automatiškai jums naudojantis svetaine ir anonimizuojami/subendrinami netrukus po gavimo.

Jūsų teisės

Duomenų subjektas, kurio duomenys tvarkomi Duomenų valdytojo veikloje, priklausomai nuo situacijos, turi šias teises:

– Žinoti (būti informuotas) apie savo duomenų tvarkymą (teisė žinoti).
– Susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti).
– Reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti asmens neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti).
– Savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) (teisė sunaikinti ir teisė „būti pamirštam“).
– teisę reikalauti, kad asmens Duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių (teisė apriboti).
– teisę į duomenų perkėlimą (teisė perkelti).
– teisę bet kuriuo metu nesutikti su savo asmens duomenų tvarkymu, kai toks duomenų tvarkymas vykdomas viešo intereso labui arba tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų. Norint duomenų valdytojui tvarkyti asmens duomenis, jam tenka pareiga įrodyti, jog duomenys tvarkomi dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už duomenų subjekto interesus. (teisė nesutikti).
– Pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Mes galime nesudaryti jums sąlygų įgyvendinti aukščiau išvardintų teisių, kai įstatymų numatytais atvejais, reikia užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat duomenų subjekto ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą

Jūsų teisės bus įgyvendintos prieš tai patvirtinus jūsų tapatybę gyvai arba elektroniniu parašu.

Jūsų teisė Tam tikri apribojimai
Žinoti (būti informuotas) apie savo duomenų tvarkymą (teisė žinoti);
Jūs turite teisę prieš jūsų asmens duomenų tvarkymo pradžią gauti informaciją, apie duomenų tvarkymą glausta, paprasta ir suprantama kalba.
Susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);
Ši teisė reiškia:
– Patvirtinimą, ar mes tvarkome jūsų asmens duomenis,
– Jūsų tvarkomų asmens duomenų sąrašo pateikimą
– Tikslų ir teisinio pagrindo jūsų duomenų tvarkymui pateikimą
– Patvirtinimą, ar siunčiame duomenis į trečiąsias šalis, jeigu taip, kokių saugumo priemonių ėmėmės
– Jūsų asmens duomenų gavimo šaltinio pateikimą
– Informaciją ar taikomas profiliavimas
– Duomenų saugojimo laiko pateikimą
Nustačius jūsų tapatybę, pateiksime jums aukščiau išvardintą informaciją, su sąlyga, kad tai nepažeis kitų asmenų teisių ir laisvių.
Reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti asmens neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti);
Taikoma jeigu mūsų turima informacija yra neišsami arba netiksli
Savo duomenis sunaikinti (teisė „būti pamirštam“);
Taikoma, jeigu:
– mūsų turima informacija nebereikalinga nustatytiems tikslams pasiekti
– duomenis tvarkome remiantis jūsų sutikimu ir jūs sutikimą atšaukiate
– duomenis tvarkome teisėtų interesų pagrindu, ir, po jūsų prašymo, nustatoma, kad jūsų privatūs interesai viršesni
– informacija gauta neteisėtu būdu

Sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) Ši teisė gali būti įgyvendinta tam laikotarpiui, kol mes analizuosime situaciją, t.y.:
– jei jūs ginčijate informacijos tikslumą
– jei jūs prieštaraujate asmens duomenų tvarkymui, kai tai vykdoma teisėtų interesų pagrindu
– mes naudojame informaciją neteisėtai, tačiau jūs prieštaraujate, kad ji būtų ištrinta
– informacija mums nebereikalinga, tačiau jūs reikalaujate ją saugoti dėl teisminio ginčo.

Reikalauti, kad asmens Duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių (teisė apriboti);
Jūs galite neleisti mums naudoti savo asmens duomenų tiesioginės rinkodaros tikslu.

Teisė į duomenų perkėlimą Ši teisė gali būti įgyvendinta, jeigu jūs pateikėte savo duomenis ir mes juos tvarkome automatiniu būdu remdamiesi jūsų sutikimu arba sutartimi sudaryta su jumis.

Teisė nesutikti Ši teisė gali būti įgyvendinta, kai toks duomenų tvarkymas vykdomas viešo intereso labui arba tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų. Norint duomenų valdytojui tvarkyti asmens duomenis, jam tenka pareiga įrodyti, jog duomenys tvarkomi dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už duomenų subjekto interesus. (teisė nesutikti);
Pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.
www.ada.lt

Kaip Jūs galite įgyvendinti savo teises?
Prašymą dėl aukščiau nurodytų teisių įgyvendinimo, taip pat skundus, pranešimus ar prašymus (toliau – Prašymas) Jūs galite pateikti mums el. paštu info@benetrucks.lt paštu adresu Lentvario g. 16, Vilnius, arba atvykus pas mus į biurą.
Slapukai, signalai ir panašios technologijos
Šioje Privatumo politikoje terminą „slapukai“ naudojame slapukams ir kitoms panašioms technologijoms, pavyzdžiui, pikselių žymoms (angl. „Pixel Tags“), žiniatinklio indikatoriams (angl. „Web Beacon“), tinklo duomenų rinkėjams (angl. „clear GIF“) apibūdinti.
Jums besilankant mūsų interneto svetainėje, norime pateikti tokį turinį ir funkcijas, kurios būtų pritaikytos būtent jūsų poreikiams. Tam reikalingi slapukai (angl. cookies). Tai nedideli informacijos elementai, išsaugomi jūsų interneto naršyklėje. Jie padeda Duomenų valdytojui atpažinti jus kaip ankstesnį tam tikros interneto svetainės lankytoją, išsaugoti jūsų lankymosi svetainėje istoriją ir pagal tai pritaikyti turinį. Taip pat slapukai padeda užtikrinti sklandų svetainių veikimą, leidžia stebėti lankymosi interneto svetainėse trukmę, dažnumą bei rinkti statistinę informaciją apie svetainių lankytojų skaičių. Analizuodami šiuos duomenis galime savo svetaines tobulinti, padaryti jas patogesnes jūsų naudojimui. Kai kurie slapukai nėra būtini svetainės veikimui užtikrinti, tačiau mes juos naudojame turėdami teisėtą interesą pažinti savo lankytojus, todėl naudojame analitinius arba statistinius slapukus. Kai kurie slapukai gali būti skirti reklaminiam turiniui pateikti, kai Jūs lankotės kitose svetainėse, šiuos slapukus įrašysime į galinį įrenginį tik turėdami Jūsų sutikimą.
Slapukai, naudojami mūsų interneto svetainėje
Pavadinimas Laikotarpis Tikslas
Būtini Iki 2 metų Slapukai, be kurių puslapis neveiktų
Statistiniai Iki 2 metų Slapukai, kurie kaupia agreguotą informaciją apie svetainės lankytojus.
Kai naudojate naršyklę mūsų teikiamam turiniui pasiekti, galite konfigūruoti savo naršyklę taip, kad būtų priimti visi slapukai, atmesti visi slapukai arba būtų pranešama, kai slapukas atsiunčiamas. Kiekviena naršyklė skirtinga, todėl, jei nežinote, kaip pakeisti slapukų nuostatas, pasižiūrėkite jos žinyno meniu. Jūsų įrenginio operacinėje sistemoje gali būti papildomų slapukų valdiklių. Jei nenorite, kad informacija būtų renkama slapukų pagalba, pasinaudokite galimybe jų atsisakyti mūsų svetainėje arba savo naršyklėje. Norėdami daugiau sužinoti, kaip valdyti slapukus, apsilankykite adresu: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.
Tačiau nepamirškite, kad kai kurios paslaugos gali būti sukurtos taip, kad veiktų tik su slapukais, o juos išjungę, jų arba tam tikrų jų dalių naudoti nebegalėsite.
Be Duomenų valdytojo naudojamų slapukų, mūsų svetainėse gali būti naudojami trečiųjų šalių slapukai. Tokiu atveju slapukų naudojimui taikomos trečiųjų šalių privatumo taisyklės.
Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad mūsų socialinių tinklų paskyroms taikomi atitinkamo socialinio tinklo slapukų politika.

Susisiekite su mumis

Jei pastebėjote šios Privatumo politikos neatitikimą, saugumo spragą mūsų interneto svetainėje ar turite kitų klausimų susijusių su jūsų asmens duomenų tvarkymu, kreipkitės į mus pradžioje nurodytais mūsų kontaktais.
Baigiamosios nuostatos
Šios privatumo taisyklės peržiūrimos ne rečiau, kaip kartą per dvejus metus. Atnaujinę privatumo taisykles, informuosime jus apie, mūsų nuomone, esminius pakeitimus paskelbdami pranešimą konkrečioje svetainėje.
Dokumentas paskutinį kartą peržiūrėtas: 2019 03 06